Studenten stadslab geven presentatie

Students, teachers, and researchers work together with residents and companies on smart solutions for society in our CityLAB. Read more about the lab, the research, and how we work.

Working together on solutions

The CityLAB is an incubator where everything revolves around ideas, experimentation, cooperation, interaction, and co-creation.We invite professionals as well as residents to participate. It offers a platform for organisations and institutions to work together with students, teachers, and researchers from different backgrounds on innovative and sustainable solutions for societal and spatial issues.

We build communities around our themes for large and small organisations, professionals, entrepreneurs, and residents, from local to international. Our goal is to establish contact with each other, learn from each other, and work towards solutions together that contribute to the improvement of our living environment.

Our students

Students of Public Administration, Urban Design, Urban & Regional Planning, and Climate & Management work together to find smart, sustainable solutions. They all do their first year together. In the second, third, and fourth years they pursue their chosen field of study. With the practical setting of the CityLAB as starting point, they work from their chosen programme on the development of their knowledge and skills and their professionalisation.

Societal challenges

We have established themes based on the societal challenges in Europe. Are you working on these themes too, and could you use help? Then have a look below to see whether our approach suits you!

Onze thema's

Klimaat en Energie

Hoe gaan we om met klimaatverandering en de veranderende energiebehoeftes? 

Binnen dit thema werken we aan (ontwerp)oplossingen en strategieën voor energietransitie en klimaatadaptatie binnen en rond onze steden.

Studenten opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement met Stadslab en windmolen

Inclusive City

Hoe blijft de stad leefbaar en kunnen we deze het beste ontwikkelen? 

Het bedenken van oplossingen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken die zich afspelen in de stad, daar houden we ons binnen dit thema mee bezig. We onderzoeken hoe samen leven en stadsontwikkeling aan elkaar te koppelen zijn.

Student opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement wijst maquette aan, Ruimtelijke Ontwikkeling Saxion

Smart Cities

Welke uitdagingen én oplossingen bieden de supersnelle technische ontwikkelingen voor steden? 

De impact van connectiviteit op stad en samenleving is enorm. Binnen dit thema bestuderen we hoe we hiermee kunnen omgaan en hoe we kunnen bijdragen aan de wendbaarheid die nodig is om soepel in te kunnen springen op deze veranderingen. 

Studenten opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement in het Stadslab

Omgevingsstrategie en management

Met welke nieuwe methodes, technieken en instrumenten kunnen we de strategieën en het management van de stad verbeteren?

Binnen de veranderende stedelijke sociaal-economische opgaven onderzoeken we hoe we kunnen bijdragen aan nieuwe strategieën en processen om stedelijke ontwikkeling beter te kunnen bedienen.

Student tijdens presentatie

Zo werkt Saxion stadsLAB

Iedereen die een goed idee of een vraag heeft, is welkom bij Saxion Stadslab. We vragen je om jouw idee uit te werken tot een opdracht. Hiermee gaan onze studenten dan twee dagen per week aan de slag.

Heb je een opdracht of idee dat je graag samen wilt uitwerken? Stuur dan een mail naar stadslab@saxion.nl om je aan te melden.

Je idee wordt beoordeeld op inhoud, of het past bij onze opleidingen, de tijd die het kost en het niveau. Hierna nemen we contact met je op. Als het past, sturen we jouw idee naar de studenten.

Studenten kiezen op basis van hun competenties en interesses uit verschillende opdrachten. Het is ook mogelijk om daar een  motivatie of korte sollicitatie aan te verbinden. Je kunt hier zelf ook een rol in spelen.

Elk project start met een kick-off bijeenkomst. De studenten, de stadsLAB-coach en jijzelf stemmen de opdracht af. Samen bepaal je waar de opdracht wordt uitgevoerd en welk resultaat je verwacht. Daarnaast maak je afspraken over het contact en de begeleiding tijdens de opdracht. Van jou als opdrachtgever verwachten we minimaal 15 uur begeleiding.

Onze docenten begeleiden studenten tijdens het project. Dit doen ze in het OPEN stadsLAB van Saxion Deventer. Hier kun je als opdrachtgever zelf ook terecht om de studenten te begeleiden. Natuurlijk is begeleiding in je eigen organisatie of op een andere plek ook mogelijk.

Zodra het project is afgerond, geef je samen met de coach een beoordeling en een cijfer. Dit bespreek je in een eindgesprek met de studenten en de coach.

Naast het werken aan opdrachten vinden we informatie delen en elkaar inspireren ook erg belangrijk. Daarom organiseren we regelmatig Stadscafé’s, LAB-talks, expertmeetings, workshops en onze jaarlijkse Kennisoogst. Heb je zelf een goed idee voor een evenement? Laat het ons dan weten!

Meer weten?

Lees alles over het StadsLAB in onze brochure!

Download de brochure

Related programmes