Hbo Technische verpleegkunde saxion

PracticalLAB SJD

In the Social Legal Services (SLS) programme's practicalLAB – SLS Works – students, teachers, and researchers work together with professionals from the field on solutions for societal and social/legal issues.

Working together on solutions

The SLS practicalLAB is the bridge between young professionals and the professional field. In this practical-oriented ‘workplace’ everything revolves around ideas, experimentation, collaboration, interaction, and co-creation. It offers a platform for organisations and institutions to work together with students, teachers, and researchers from different backgrounds on innovative and sustainable solutions for societal and spatial issues.

Our students

Students in the Social Legal Services programme work together with the professional field to look for solutions in both the social and legal fields. In practice, they work in the practicalLAB on competencies such as analysing, advising, assessing, representing interests, coaching, handling conflicts, identifying and innovating, integral cooperation, and professionalisation.

In their first year at Saxion the students work to develop their competencies. The focus is on orienting themselves to the work of an SLS professional, as well as the debt problem as a specific SLS theme. From the second year onwards, the focus is on the themes work & income and living & life, along with which the students continue to develop the competencies they will need as a starting SLS professional, regardless of which specific SLS-related themes they encounter at the organisation they eventually work for. These competencies are developed further from the second year onwards. In the third and fourth years this is expanded further through a longer period of internship and graduation.

ONZE THEMA'S

Hoe ziet het beroepenveld van een SJD’er eruit en hoe onderscheidt de SJD’er zich van andere professionals?

Je doet oriënterende kennis op ten aanzien van de verschillende terreinen waarop de SJD’er werkzaam gaat zijn, zoals sociale zekerheid, arbeidsvraagstukken, schulddienstverlening, justitiële dienstverlening (justitieel, vreemdelingen, specifieke doelgroepen), familiezaken,, huisvesting etc. Tevens leer je basale vaardigheden die een SJD’er moet kunnen beheersen.

facility management opleiding

Hoe kun je mensen die te maken hebben met financiële problemen helpen?

Je doet kennis op over schuldenproblematiek. Je leert hoe je het beste met deze problematiek om kunt gaan in een voortraject, dus vóór een schuldhulpverleningstraject. Ook het traject daarna komt aan bod.

 

Muntjes opgestapeld

Hoe kun je mensen, die te maken met vraagstukken rondom hun werk en inkomen, helpen?

Je doet kennis op ten aanzien van vraagstukken rondom arbeid en sociale zekerheid. Tevens leer je vaardigheden die in deze beroepsspecifieke context toepassen.

Pabo-studenten werken aan een groepsopdracht lerarenopleiding basisonderwijs studie Saxion

Hoe kun je mensen, die te maken hebben met vraagstukken rondom hun leefsituatie, helpen?

Je doet kennis op ten aanzien van familiezaken, consumentenzaken en vreemdelingenzaken. Tevens leer je, ook in de zin van multiproblematiek, om te gaan met mensen die problemen ervaren ten aanzien van hu leefsituatie. 

Leefbaarheid - praktijkLAB

Zo werkt het praktijkLAB

Iedereen die een goed idee of een vraag heeft, is welkom bij het praktijkLAB van SJD van hogeschool Saxion. We vragen je om jouw idee uit te werken tot een opdracht. Hiermee gaan onze studenten dan in jaar twee van hun opleiding een dag in de week aan de slag.

Heb je als bedrijf of organisatie een opdracht of idee dat je graag samen met studenten, docenten en onderzoekers van hogeschool Saxion wilt uitwerken? Vul dan het aanmeldformulier in.

Ook is het mogelijk dat studenten vanaf jaar 2 werken aan hun competenties bij jouw organisatie. Dat kan binnen elke organisatie dat raakt aan het SJD-domein en houdt in dat studenten 1 dag in de week werkzaamheden gaan doen binnen jouw organisatie.

Studenten kunnen op basis van hun competenties en interesses uit verschillende opdrachten kiezen. Het is ook mogelijk om daar een motivatie of korte sollicitatie aan te verbinden. Je kunt hier zelf, indien gewenst, ook een rol in spelen.

Onze docenten begeleiden de studenten tijdens het project. Dit vindt plaats bij hogeschool Saxion in Deventer. De begeleiding van jou als opdrachtgever vindt bij de eigen organisatie of instantie plaats.

Zodra het project is afgerond, geef je samen met de coach een beoordeling en een cijfer. Dit bespreek je in een eindgesprek met de studenten en de coach.

Meer weten?

Lees alles over het PraktijkLAB in onze brochure!

Download de brochure

Contactpersonen

0.jpg

Olga IJzerman – Boute

Coördinator praktijkLAB

06 – 19 07 39 68
0 (1).jpg

Maarten Kruimelaar

Coördinator praktijkLAB

06 – 22 61 80 03

Related programmes