Safety en Security Lab

Safety&SecurityLAB

Students, lecturers and researchers work with professionals from the field on innovative and sustainable solutions to safety & security issues in the Safety&SecurityLAB.

Working together on solutions

The Safety&SecurityLAB is the link between young professionals and the professional field. In this practical-oriented ‘workplace’ everything revolves around ideas, experimentation, collaboration, and interaction. We welcome the participation of professionals from the field. It offers a platform for organisations and institutions to collaborate with students, teachers, and researchers from different backgrounds on innovative and sustainable solutions for both ‘safety’ and ‘security’ issues.

We build communities around various themes for large and small organisations, professionals, entrepreneurs, and residents, from local and national to international. Our goal is to establish contact with each other, learn from each other, and work towards solutions together that contribute to the safety of our living environment, society, and the integral security of organisations.

Our students

Students from the Applied Safety & Security Studies programme and the Security Management programme work together with people from the field in the quest to find smart security-related solutions. The first year is the same for students in both programmes, which gives them all a good foundation in both fields. After the first year they choose their specialisation: Applied Safety & Security Studies or Security Management. With the practical setting of the Safety&SecurityLAB as starting point, they work from their chosen study programme on the development of their knowledge and skills and their professionalisation.

Hoe zorgt u ervoor dat mensen zo veilig mogelijk leven en zich ook zo veilig mogelijk voelen? Ook als er in hun directe omgeving een chemische fabriek staat of als zich sociale veiligheidsproblemen in hun wijk voordoen? Een veiligheidskundige denkt na over alle belangen, van inwoner tot bedrijf, organisatie en overheid.

Binnen dit thema werken we aan oplossingen voor veiligheidsvraagstukken ter bevordering van een veilige leefomgeving. Dit doen we onder andere door de risico’s en maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor de omgeving te analyseren; bijvoorbeeld door oorzaken en gevolgen van veel voorkomende sociale veiligheidsproblemen en criminaliteit in een specifieke context te onderzoeken. Op basis hiervan worden concrete aanbevelingen gedaan die voor u als opdrachtgever toe te passen zijn.

De werkgever is op basis van de Arbowet verplicht om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden.

Wij onderzoeken de risico's en geven advies over maatregelen, zoals veilige machines, vluchtwegen en gedrag van mensen. Hierbij kijken we niet alleen naar de organisatie, processen en techniek. Vooral de werknemer staat centraal als het gaat om veilige werkplekken, een alerte omgang met veiligheidsvraagstukken en een constructieve veiligheidscultuur.

Overstromingen, grote branden of pandemieën zijn gebeurtenissen met grote impact voor de samenleving en voor bedrijven. 

Wij kijken hoe de betrokken partijen worden gecoördineerd en hoe de bevolking voorbereid kan worden om de schade te beperken. Denk hierbij niet alleen aan het verstrekken van informatie tijdens een ramp of crisis maar ook aan het communiceren over risico’s om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten.
Om een ramp te bestrijden of een crisis te beheersen is samenwerking tussen verschillende publieke en private actoren essentieel, zowel in de aanpak van een incident maar ook in de voorbereiding door bijvoorbeeld opleiden, trainen en oefenen.

Risico’s als terrorisme, diefstal en inbraak kunnen het voortbestaan van een organisatie bedreigen. Informatiesystemen, zoals e-mail, databases en cloud, en de informatie die daarin is opgeslagen, zijn vaak de kroonjuwelen van een organisatie. Hoe zorgt u ervoor dat de informatie wel beschikbaar is, maar tegelijkertijd ook integer en vertrouwelijk? Welke risico's loopt u en hoe beïnvloedt dit de bedrijfscontinuïteit? Hoe beschermt u de informatiesystemen tegen calamiteiten? Integrale beveiliging gaat over het beveiligen van mensen, bezittingen, informatiesystemen en gebouwen

Kijkend vanuit verschillende invalshoeken nemen wij securitymaatregelen onder de loep en doen aanbevelingen om de security up to date te houden. Wij gaan op zoek naar risico's, kijken welke impact ze hebben, signaleren en agenderen nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de organisatie te beschermen.

Weet u of u zomaar een camera mag ophangen in het kantoor van uw medewerkers? Hoe en hoelang u camerabeelden mag bewaren? Of hoever u kunt gaan bij pre-employmentscreening? Wat er allemaal valt onder persoonsgegevens? Hoe u ervoor zorgt dat u als bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving?

Een securitymanager kent de belangrijkste wetten en regels en adviseert over wat wel en niet mag.​

Brand? Een hacker? Bij zo'n situatie ligt het werk tijdelijk stil en dat kost erg veel geld. Veel bedrijfsprocessen zijn van elkaar afhankelijk, waardoor een relatief klein incident toch grote gevolgen kan hebben.

Wij kijken naar mogelijkheden ter optimalisatie van het business continuity management om ervoor te zorgen dat een bedrijf snel weer draait.

Zo werkt het Safety&SecurityLAB

Iedereen die een goed idee of een vraag heeft, is welkom bij het Safety&SecurityLAB van Hogeschool Saxion. We vragen u om uw idee uit te werken tot een opdracht. We bepalen gezamenlijk de omvang van de opdracht en de tijd die studenten aan deze opdracht besteden. Dit kan ook in voltijd als stage- of afstudeeropdracht op locatie van de opdrachtgever.
 

Heeft u als bedrijf of organisatie een opdracht of idee dat u graag samen met studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Saxion wilt uitwerken? Vul dan het aanmeldformulier in. Uw idee wordt vervolgens beoordeeld op inhoud, of het past bij onze opleidingen, de tijd die het kost en het niveau van de opdracht.

Studenten kunnen op basis van hun competenties en interesses uit verschillende opdrachten kiezen. Het is ook mogelijk om daar een motivatie of korte sollicitatie aan te verbinden. U kunt hier zelf, indien gewenst, ook een rol in spelen.

 

Elk project start met een kick-off bijeenkomst. Deze vinden vier keer per jaar plaats in september, november, februari en mei. De studenten, de Safety&SecurityLAB-coach en uzelf stemmen de opdracht nader af. Samen bepaalt u waar de opdracht wordt uitgevoerd en welk resultaat u verwacht. Daarnaast maakt u afspraken over het contact en de begeleiding tijdens de opdracht. We verwachten van u als opdrachtgever per kwartiel 5 tot 10 uur begeleidingstijd.

Onze docenten begeleiden de studenten tijdens het project. Dit doen ze in het fysieke Safety&SecurityLAB van Saxion in Apeldoorn, Deventer en Enschede. Hier kunt u als opdrachtgever zelf ook terecht om de studenten te begeleiden. Natuurlijk is begeleiding in uw eigen organisatie of op een andere plek ook mogelijk.

Zodra het project is afgerond, geeft u samen met de coach een beoordeling en een cijfer. Dit bespreekt u in een eindgesprek met de studenten en de coach.

Safety&SecurityLAB events

Safety&SecurityLAB

Meer weten?

Of hebt u een idee waarover u graag met ons wilt sparren? Neem dan gerust contact met ons op via ssl@saxion.nl of download de brochure.

Meer weten?

Related programmes